Καλύτερη επισκόπηση κατά τη μεταφορά

  • Ομαδοποιήστε τα δεδομένα από διαφορετικούς παρόχους τηλεματικής σε μία κάρτα
  • Ελέγξτε τη θέση των μεταφορών σας σε πραγματικό χρόνο
  • Χρησιμοποιήστε τα δεδομένα GPS ως βάση για τον υπολογισμό του ETA
  • Στείλτε τα δεδομένα θέσης στους πελάτες σας
  • Βελτιώστε τη διαφάνεια και την ασφάλεια

Πώς λειτουργεί τo Interface Tracking;

Μια αυτοματοποιημένη σύνδεση μεταξύ του λογισμικού εφοδιαστικής σας και του TIMOCOM Smart Logistics System πραγματοποιείται μέσω του Interface. Επιτρέπει την ομαδοποιημένη εμφάνιση δεδομένων Tracking από περισσότερους από 274 διαφορετικούς παρόχους τηλεματικής στη συνήθη διεπαφή ERP ή TMS. Αυτό θα κάνει την εργασία σας πιο αποτελεσματική και τον υπολογισμό των ETA ευκολότερη.

en-timocom-tracking-interface


Οι συνεργάτες μας για το Interface Tracking

Έχετε ερωτήσεις; Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε.

top